Hem

Takås

JAN SCHÖNBORG HAR SOM BYGGKONSULT MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTERING OCH PROJEKT- OCH BYGGLEDNING INOM ROT (RENOVERING – OMBYGGNAD – TILLBYGGNAD).

Vanligast förekommande kunder är bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Vi hjälper kunden att komma rätt från början, finns oftast med i hela processen fram till färdigt projekt och har ett brett nätverk av tekniska konsulter, sakkunniga och jurister när detta behövs.

Medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund).

 

UPPDRAG

UPPDRAGEN VARIERAR I OMFATTNING OCH TID, FRÅN ENSTAKA TIMMARS RÅDGIVNING TILL MÅNGÅRIGA UPPDRAG.

Ofta börjar dessa med en okulärbesiktning och fortsätter med åtgärdsförslag, projektering, anbudsinfordran, upphandling av entreprenör och byggledning med alla dess ingående delar.

Exempel på uppdrag:

Besiktningar

  • Konditionsbesiktningar av t ex fasader, tak, fönster och balkonger.
  • Upprättande av underhållsplaner.
  • Skadeutredningar med rapportskrivning.

Vindsprojekt

  • Teknisk och administrativ rådgivning inför och vid försäljning av råvind i samarbete med uppdragsgivare och mäklare.
  • Bostadsrättsföreningens sakkunnige kontrollant och projektledare vid vindsombyggnad.

Gårdsprojekt

  • Renovering och ombyggnad av innergårdar och gårdsbjälklag.

Projekt- och byggledning

  • Stambyte med tillhörande våtrumsombyggnader.
  • Upprättande av förfrågningsunderlag för allt inom ROT, anbudsinfordran och upphandling av entreprenör med kontraktsskrivning.

Tvister

  • Byggtekniskt sakkunnig i samband med tvister, i samarbete med jurister och advokater.

 

Kontakt

Jan Schönborg

Ring och berätta om dina funderingar så får du information och referenser som passar ditt specifika projekt.

Jan Schönborg

Byggkonsult AB

Brahegatan 60, 114 37 Stockholm
Telefon: 070-606 18 08
E-post: jan@schonborg-bk.se